تماس با ما
 

 

موبایل / تلفن
  رایگان ویژه ممتاز تک ستاره ممتاز دو ستاره
نمایش در گروه آگهی ها در انتهای لیست در بالای لیست گروه بله بله
نمایش در سایت 10 روز 30 60 روز 120 روز
اولویت در معرفی به گوگل - بعد از یک روز بعد از دو روز در اسرع وقت
نمایش تعداد بازدید - بله بله بله
نمایش در آگهی ویژه - بله - -
هزینه رایگان 12 هزار تومان 22 هزار تومان 29 هزار تومان
  ثبت به صورت رایگان درج آگهی به صورت ویژه درج آگهی به صورت تک ستاره درج آگهی به صورت دو ستاره